Tampereen Kameraseura ry:n tietosuojaseloste

Perustiedot

Rekisterinpitäjä: Tampereen Kameraseura ry

Osoite:
Tampereen kameraseura ry
C/O Ilkka Aaltonen
Majaniementie 6
33850 Tampere

Sähköposti: tampereenkameraseura [at] gmail.com

Yhteyshenkilö: Juha Häkkinen


Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten ja sen entisten jäsenten henkilötietoja.


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä jäsenpostin lähettäminen ja yleinen tiedottaminen. Lisäksi rekisteriä käytetään  jäsenmäärän selvittämiseksi toiminnan suunnittelua, vuosiavustuksia ja jäsenmaksujen seurantaa varten.

Lisäksi seuran jäsenet kuuluvat oletusarvoisesti Suomen Kameraseurojen Liittoon (http://www.sksl.fi/), jonka rekisteriin on talletettu samat tiedot.

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille.


Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.


Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötiedot on talletettu Tampereen Kameraseuran Google-driveen (Googlen tietosuojaseloste https://cloud.google.com/security/gdpr/), jonne on pääsy seuran johtokunnan jäsenillä. Lisäksi tiedot on talletettu Suomen Kameraseurojen Liiton Gruppo-järjestelmään (https://finnfoto.gruppo.fi), johon on pääsy seuran jäsenrekisterivastaavalla.


Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään Tampereen Kameraseuran rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarkastaa omat tietonsa ja saada tietoja niiden käytöstä.


Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse.


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.6.2018.